IOT GOWY ÖNÜMLER

Daşary söwda bölüminiň ofisi giň we ýagty, iş şertleri amatly

Biz hakda

“Dongguan Hongjin Test Instrument Co., Ltd.” 2007-nji ýylda esaslandyryldy. Dürli daşky gurşaw synag enjamlaryny, mehaniki synag enjamlaryny, guty we sumka synag enjamlaryny, kagyz gaplaýyş synag enjamlaryny, elektron we elektrik enjamlaryny synag enjamlaryny öndürmekde we ösdürmekde ýöriteleşendir. , kompýuter we jübi telefony synag enjamlary, aýakgap synag enjamlary, sim we kabel synag enjamlary we töhmet däl lesl enjamlary.Dizaýn we awtomatlaşdyryş gözegçiligi we ýokary tehnologiýaly önümçilik kärhanalarynyň beýleki taraplary!Soňky ýyllarda kompaniýa halkara material synag maşynlarynyň we synag tehnologiýalarynyň ösüşini ýakyndan yzarlady, ýokary tehnologiýaly batyrgaýlyk bilen kabul etdi, ýokary tehnologiýaly hünärmenleri özüne çekdi, tehnologiýa gözleglerini we ösüş maýa goýumlaryny artdyrdy we guralyň mahsus hilini ýokarlandyrmaga özüni bagyş etdi.Excelsior, dogruçyl we ygtybarly, şonuň üçin Hongjin guraly we onuň tapyş gurallary çalt ösdi.

  • Habarlar
  • Sorag-jogap
  • Biz bilen habarlaşyň

Aýratyn önümler

blogymyz

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!